ការរើសអើងពូជសាសន៍

ការរើសអើងពូជសាសន៍


2698 , 4.64 , #កររសអងពជសសន

អរគុណអស់លោកបងប្អូនដែលបានចូលមកមើល។ សូមជួយ subscribe ចុចកណ្តឹង click ALL ដើម្បីបានទទួល notifcation នៅវេឌីអូថ្មីៗទៀត។
***ហាមថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញាត***

#sakoun sok #James Sok

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Học bổng du học mỹ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/hoc-bong-du-hoc-my

Sakoun Sok

5 bình luận trong “ការរើសអើងពូជសាសន៍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *