របៀបធ្វើអក្សររត់ពីខាងក្រោមវីដេអូ-Scrolling text using the Titles & Text media generator Vegas #07

របៀបធ្វើអក្សររត់ពីខាងក្រោមវីដេអូ-Scrolling text using the Titles & Text media generator Vegas #07


4 , nan , #របបធវអកសររតពខងករមវដអScrolling #text #Titles #amp #Text #media #generator #Vegas

#Mr-sey#Sengseyh#seyha
– download and install adobe illustrator CC Free Full Version

– Install Audacity On Windows 10

– Install Adobe_Acrobat_x Pro

– install Adobe Premiere Pro CC 2015

– install Cinema 4D Full +Crack

– វិធីបង្កើត YouTube Channel សម្រាប់រកលុយ

សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ក្នាដែលបានទស្សនា Video របស់ខ្ងុំ តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូបន្ថែមចុចប៊ូតុង Subscribe ហេីយបេីចូលចិត្ត សូមចុចប៊ូតុង​ Like & Comment ។
Thank you for watching our video if you love our video please subscribe like comment and share 🙂
+ Play members
Cast​ = seng mouheng, long sreynoch,seng seyha
Edited By = seng seyha
Directed By = Seng Seyha
+ What me use to Create Videos
– Camera Canon 750D
– sound recond Boya
+ program Editter
– sony Vegas pro 17
– adobe After effect cc2020
– Photoshop cc 2015
+ Where to find me:
– YouTube:
– FaceBook:
– Instagram:
– Gamil:mrsey@gmail.com
– TikTok:

———————-========== Thank my Fan !!!=========————————

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Thủ tục du học khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/thu-tuc-du-hoc

Mr- Sey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *