#រស់សុផាត មាឃបូជា សិក្សាសតិ្តប្បដ្ជាន ​#RosSophath ​28/01/2021

#រស់សុផាត មាឃបូជា សិក្សាសតិ្តប្បដ្ជាន ​#RosSophath ​28/01/2021


56 , 5.00 , #រសសផត #មឃបជ #សកសសតតបបដជន #RosSophath
#រស់សុផាត មាឃបូជា សិក្សាសតិ្តប្បដ្ជាន ​#RosSophath ​28/01/2021
➡️🕗 សំដែងព្រះធម៏ នៅវត្ត ថ្ង ព្រះគន្ធកុដិ ជាថ្ងៃ ១៥កើតពេ ញបូណ៍មី ខែមាឃ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ពស ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃ ព្រហស្ប៍ ទី ២៨ខ ែ មករា គស ២០២១ ។

Description
Welcome everyone to My Channel.
Here, you will leaning about Buddhism “How study about happiness of life Success Buddahis of Education ” everywhere can lessening by using internet phone and Computer.

All Video that I upload for education of Buddhism.
It trianing in the mind and praise of your knowledge about supreme nature or Abbhidhamma. It is show about pure life of all everybody.

This video teach how to know the main that you living every day. It call SATI THAN BOUN.
1, Mr. Buthsavong training about life live of have happiness. he go to every where person call him go give Buddahis of Education to the person lesson about SATI THAN BOUN.

Please help #Subscribe #Like # Share for my Chanel to get more videos for study about mind have Happiness​ in your life. We are Call SATI BAKTHAN BOUN and APITHOM.

Sathuk Sathuk Sathuk!!!

​🌸🌺🌷 សាធុ សាធុ សាធុ!!! 🍁🌹🌻
សូមចុច ស៊ែរ ដើម្បីចែកជាធម្មទាន
សូមចុច សាប់ស្រេប ដើម្បីទទួលបានព្រះធម៏ថ្មី
សូមចុច #Subscribe #Like # Share
​🌸🌺🌷 សូមអរគុណ !!! សូមអនុមោទនា…! 🍁🌹🌻

Page :

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.