សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី២៖ ការបង្កើតថ្មី (ភាគទី៣)

សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី២៖ ការបង្កើតថ្មី (ភាគទី៣)


268 , 5.00 , #សលធមពលរដឋវជជ #ថនកទ១២ #ជពកទ១ #មរនទ២ #ករបងកតថម #ភគទ៣
សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី២៖ ការបង្កើតថ្មី (ភាគទី៣)
#សីលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជា #ថ្នាក់ទី១២ ការបង្កើតថ្មី (Smart1000 វីដេអូ)
ជំពូកទី១ មេរៀនទី២ #Smart1000Videos

បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ឃឹម ចាន់ណា មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន សែន ខេត្តកណ្តាល

លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់៖
អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យថតចម្លងនិងចែកចាយ (copy and distribute) តំណភ្ជាប់ទៅនឹងស្នាដៃនេះ (link) ក្នុងទម្រង់ដែលគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែទ្រង់ទ្រាយដើម និងសម្រាប់តែគោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។ រាល់ការផ្ទុកឡើងវិញ (reupload) ការចែករំលែក (share) ឬចែកចាយ (distribute) ស្នាដៃនេះដោយផ្ទាល់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

CONDITIONS OF USE
You are allowed to copy and distribute the link to this material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and no reuploading, sharing, or distributing of the material itself is permitted.
::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Du lịch khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/du-lich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.