(142) Lão Cư Sĩ Diệu Âm Trích Đoạn Khai Thị Thực Tập Hộ Niệm

(142) Lão Cư Sĩ Diệu Âm Trích Đoạn Khai Thị Thực Tập Hộ Niệm


, , #Lão #Cư #Sĩ #Diệu #Âm #Trích #Đoạn #Khai #Thị #Thực #Tập #Hộ #Niệm

Nam Mô A Di Đà Phật! Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Xin kính mời các Cụ Ông Bà, các Bác, Cô Chú cùng Chư …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *