2.5. Lựa chọn ưu tiên trong từng hoạt động can thiệp #rối_loạn_phát_triển, #Mosaic, #can_thiệp_vui

2.5. Lựa chọn ưu tiên trong từng hoạt động can thiệp #rối_loạn_phát_triển, #Mosaic, #can_thiệp_vui


, , #Lựa #chọn #ưu #tiên #trong #từng #hoạt #động #thiệp #rốiloạnpháttriển #Mosaic #canthiệpvui

Hướng dẫn cụ thể để viết mục tiêu SMART và xây dựng chương trình cho con sẽ nằm ở học phần 2 – Dẫn dắt trẻ phát triển của chương trình can thiệp Vui và …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Cộng đồng khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/cong-dong

Thuong Ho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *