"2" | higher sequence chapter exercise 2 | Math Grade 11 | គណិតវិទ្យា វិទ្យាល័យ

"2" | higher sequence chapter exercise 2 | Math Grade 11 | គណិតវិទ្យា វិទ្យាល័យ


88 , 5.00 , #quot2quot #higher #sequence #chapter #exercise #Math #Grade #គណតវទយ #វទយលយ
"2" | higher sequence chapter exercise 2 | Math Grade 11 | គណិតវិទ្យា វិទ្យាល័យ
In this video, I’ll correct the higher sequence chapter exercises in Chapter I: sequences- arithmetic, geometric and exercise -1, ស្វុីតកម្រិតខ្ពស់, លំហាត់ជំពូកស្វុីតកម្រិតខ្ពស់, កំណែលំហាត់ទី២,

Please visit my channel គណិតវិទ្យា វិទ្យាល័យ

More sequence videos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Du lịch khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/du-lich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.