aaand we’re back!!💻 (eng w/ indo sub) | kuliah/online school at UC Berkeley.⭐

aaand we’re back!!💻 (eng w/ indo sub) | kuliah/online school at UC Berkeley.⭐


, , #aaand #eng #indo #kuliahonline #school #Berkeley

[ Subtitle Bahasa Indonesia coming soon! ] It is finally that time, back to school season :’) join me in my sophomore first week of classes at UC Berkeley, as an …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.