BNO羅德西亞事件 長江集團興建香港城 中央政府反制BNO措施

BNO羅德西亞事件 長江集團興建香港城 中央政府反制BNO措施


29367 , 4.97 , #BNO羅德西亞事件 #長江集團興建香港城 #中央政府反制BNO措施
BNO羅德西亞事件 長江集團興建香港城 中央政府反制BNO措施
BNO羅德西亞事件/ 長江集團興建香港城/ 中央政府反制BNO措施
#君事行動
#JuniusHo
#戰狼縱隊
#強制檢疫

如果你想支持何君堯社區工作請按以下連結 ….
If you want to support the community services of Mr. Junius Ho, please click into the following hyperlink ….

Paypal:
Patreon:

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.