Du học Mỹ : Hành trang cần thiết trước khi lên đường

Từ khi nghĩ đến việc du học cho đến khi chuẩn bị hồ sơ và lên đường là cả một chặng đường dài; có thể nói là cần rất quyết tâm và nhiều tâm huyết. Những kinh nghiệm được các chuyên gia …