CO-WELL Asia | Minna no Nihongo – Bài 42 – Chữ Hán (Full)

CO-WELL Asia | Minna no Nihongo – Bài 42 – Chữ Hán (Full)


0 , nan , #COWELL #Asia #Minna #Nihongo #Bài #Chữ #Hán #Full

Bộ video “Minna no Nihongo I & II” được xây dựng để giúp cộng đồng tiếng Nhật có thêm công cụ tự học tốt hơn, không nhằm mục đích mua bán.

– Các hình ảnh của phần ngữ pháp được lấy từ trang
– Hình ảnh của phần Kanji được lấy từ sách Kanji Look & Learn sơ cấp.
– Dựng PPT và giảng bài trong video: Đội ngũ giáo viên của Co-Well Asia.

================

Founded in Vietnam in 2011, CO-WELL ASIA now has nearly 10 years of experience in the IT industry. Our major capabilities include E-commerce Service, Web & App Development, AR -VR Applications and Testing Service.

In 2020, with the motto “Beyond Borders”, CO-WELL Asia aims at conquering international markets. We also wish to help our customers stay ahead of trends and dominate entirely new markets.

Find more information about CO-WELL Asia:
➤ Website:
➤ Facebook:
➤ LinkedIn:
➤ Twitter:
➤ CO-WELL Japan: info@co-well.jp
➤ CO-WELL Asia: info@co-well.vn

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

CO-WELL Asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *