Cuộc đời KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO, Hãy vui vẻ chấp nhận để sống trọn kiếp người – Thanh Tịnh Pháp.

Cuộc đời KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO, Hãy vui vẻ chấp nhận để sống trọn kiếp người – Thanh Tịnh Pháp.


, , #Cuộc #đời #KHÔNG #CÓ #GÌ #LÀ #HOÀN #HẢO #Hãy #vui #vẻ #chấp #nhận #để #sống #trọn #kiếp #người #Thanh #Tịnh #Pháp

Cuộc đời KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO, Hãy vui vẻ chấp nhận để sống trọn kiếp người – Thanh Tịnh Pháp : #loiphatday #thanhtinhphap #phatphapnhiemmau …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Du lịch khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/du-lich

Thanh Tịnh Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *