Dạy học trực tuyến | Làm thế nào bỏ chức năng dùng bút, cấm học sinh vẽ, viết bậy lên màn hinh Zoom

Dạy học trực tuyến | Làm thế nào bỏ chức năng dùng bút, cấm học sinh vẽ, viết bậy lên màn hinh Zoom


, , #Dạy #học #trực #tuyến #Làm #thế #nào #bỏ #chức #năng #dùng #bút #cấm #học #sinh #vẽ #viết #bậy #lên #màn #hinh #Zoom

… họp nhóm để cùng nhau học tập và cùng nhau tiến bộ. Chính vì sự tiện lợi của nó, nhiều đơn vị trường học và trường đại học đã có những đề xuất và kết luận …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

US' Computer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *