Đến Đi Thong Dong [Lâm Tế Ngữ Lục 07] | TS Thích Nhất Hạnh(30-10-2003, Xóm Thượng, Làng Mai)

Đến Đi Thong Dong [Lâm Tế Ngữ Lục 07] | TS Thích Nhất Hạnh(30-10-2003, Xóm Thượng, Làng Mai)

Đến Đi Thong Dong [Lâm Tế Ngữ Lục 07] | TS Thích Nhất Hạnh(30-10-2003, Xóm Thượng, Làng Mai)


, , #Đen #Đi #Thong #Dong #Lâm #Tế #Ngữ #Lục #Thích #Nhất #Hạnh30102003 #Xóm #Thượng #Làng #Mai
Đến Đi Thong Dong [Lâm Tế Ngữ Lục 07] | TS Thích Nhất Hạnh(30-10-2003, Xóm Thượng, Làng Mai)
Mong mọi người thông cảm vì 30 phút cuối của bài pháp thoại bị khuyết mất phần video chỉ nghe được tiếng.

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Cộng đồng khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/cong-dong

Làng Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *