FLS International – chìa khóa du học Mỹ mà không cần TOEFL

Học viên khi đăng ký vào học tại FLS International có thể được chấp nhận vào nhiều trường cao đẳng và các trường đại học UPP mà không cần tham dự kỳ thi TOEFL.


Những điều kiện thuận lợi khi học tại FLS International

+)  Tất cả giáo viên tại FLS International đều tận tâm có chuyên môn; chương trình giảng dạy hiện đại và áp dụng sáng tạo việc sử dụng tiếng Anh trong cộng đồng, giúp học sinh tự tin và lưu loát hơn sau khi hoàn tất chương trình học.

+)  Trong chương trình đào tạo FLS, tiếng Anh được sử dụng mọi nơi, hướng dẫn học sinh mỗi tuần về từ vựng và thành ngữ quan trọng, thực tập qua các buổi nói chuyện, đàm thoại, các bài hát và phim từ nền văn hóa Mỹ.

+)  Chương trình Universal Placement miễn phí sẽ có thể giúp sinh viên đăng ký vào học tại các  trường cao đẳng và đại học khi tham dự chương trình FLS 8 tuần hoặc nhiều hơn thế nữa.

+)  Tổ chức ngày “Ngôn ngữ mở rộng” trong mỗi kỳ học để giới thiệu về các khía cạnh mới của đời sống Mỹ, cộng đồng địa phương và các sự kiện theo mùa. Những chương trình hoạt động đa dạng sẽ đưa mọi người đến điểm nổi bật lịch sử, văn hóa và tự nhiên của từng khu vực trường, cho phép bạn sử dụng tiếng Anh trong những tình huống thực tế.

+)  Nhà trường khuyến khích mọi đối tượng sinh viên đọc sách bằng cách cung cấp đa dạng, rộng rãi các thể loại sách từ cổ điển cho đến đương đại, giúp các bạn làm quen với văn phong của Mỹ.

+)  Hội thảo học thuật nhắm đến mục tiêu học tập cá nhân của mỗi người, cung cấp hướng dẫn hữu ích và sử dụng các phòng học máy tính cũng như các chương trình học tập có lợi.

Các cơ sở học tập gồm:  Trường Cao đẳng Marymount, Los Angeles, CA; Trường Cao đẳng Citrus, Los Angeles Area, CA; Viện Las Vegas, Las Vegas, NV; Tennessee Tech University, Cookeville, TN; Đại học Lock Haven, Lock Haven, PA; Boston Commons, Boston, MA; chương trình Universal Placement Program (UPP).

Học viên của FLS International có thể được chấp nhận vào nhiều trường cao đẳng và các trường đại học UPP, mà không cần tham dự kỳ thi TOEFL. UPP đảm bảo được nhận vào ít nhất một trong các trường đối tác cho bất cứ học sinh nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.