Grokking Techtalk: Sự đánh đổi giữa tính Consistency và Availability trong các database cluster

Grokking Techtalk: Sự đánh đổi giữa tính Consistency và Availability trong các database cluster


467 , 5.00 , #Grokking #Techtalk #Sự #đánh #đổi #giữa #tính #Consistency #và #Availability #trong #các #database #cluster

Talk 1: Consistency and Availability tradeoff in database cluster
– Speaker: Lộc Võ – Lead Software Engineer @ Grab
– Ngôn ngữ: Tiếng Việt
– Slide:
– Giới thiệu: Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của các startup cùng các loại công nghệ như máy học, lượng dữ liệu phát sinh cần thu thập và xử lý trong các hệ thống ngày càng tăng cao.
Chính vì vậy, đối với các hệ thống lớn thì việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trên một node database đã không đáp ứng được nữa, đòi hỏi phải sử dụng nhiều node kết nối với nhau để hình thành database cluster.
Đối với các database cluster nói riêng và hệ thống Distributed System nói chung, có khá nhiều chủ đề thú vị để đào sâu. Trong buổi thảo luận này, chúng ta sẽ giới hạn trong việc khảo sát về cách ba hệ thống Redis, Elastic Search và Cassandra tổ chức cluster cũng như sự trade-off giữa tính nhất quán (consistency) và khả năng đáp ứng (availability) của ba hệ thống này.

Outline
00:00 Introduction
06:14 CAP Theorem
17:36 Redis Cluster
30:38 Elastic Search cluster
39:37 Cassandra

Tìm hiểu thêm về Grokking Techtalk:

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

Grokking Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *