Hạ tầng CNTT và trung tâm sản xuất học liệu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Hạ tầng CNTT và trung tâm sản xuất học liệu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên


12 , nan , #Hạ #tầng #CNTT #và #trung #tâm #sản #xuất #học #liệu #trường #Đại #học #Sư #phạm #Thái #Nguyên
Hạ tầng CNTT và trung tâm sản xuất học liệu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Hệ thống server
Phòng thực hành máy tính
Trung tâm sản xuất học liệu

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Xếp hạng các trường top khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/suc-khoe

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - TNUE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *