Học bổng du học Mỹ 2012 -2013 tại Santa Ana College, California

(Du học Mỹ – Học bổng Mỹ 2012) – Santa Ana College tài trợ chương trình học bổng dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, áp dụng cho cả các chương trình đào tạo học thuật lẫn đào tạo nghề chuyên sâu tại Santa Ana College. Chương trình học bổng 2012 – 2013 này áp dụng cho các học sinh cuối cấp trung học phổ thông (senior high school) đăng kí học hệ đại học chính quy với ít nhất 12 đơn vị học trình đối với niên khóa 2012 – 2013 tại Santa Ana College.

Học bổng sẽ được trao theo hai giai đoạn. Phần học bổng đầu tiên sẽ được trao vào ngày nhập học kì mùa thu tại Santa Ana College. Học bổng này chỉ được sử dụng vào mục đích trang trải học phí tại trường. Các ứng viên cho học bổng Santa Ana College 2012 này phải đăng kí học đại học chính quy với ít nhất 12 đơn vị học trình cho học kì mùa thu tại trường. Phần học bổng còn lại sẽ được xét trao nốt dựa trên kết quả học tập học mùa thu tại trường và đơn đăng kí tiếp tục học hệ chính quy tại Santa Ana College cho học kì mùa xuân 2013. Học bổng này không được bảo lưu sang năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.