How I got into UC Berkeley as an International Student (My Essays)

How I got into UC Berkeley as an International Student (My Essays)


16 , 5.00 , #Berkeley #International #Student #Essays
How I got into UC Berkeley as an International Student (My Essays)
I know my essays are far from perfect but I tried to see it through the admissions officers eye!!
Enjoy 🙂

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.