I Applied to 20 Schools! ☆ College Decision Reaction 2020

I Applied to 20 Schools! ☆ College Decision Reaction 2020


, , #Applied #Schools #College #Decision #Reaction

filmed all of these when I was a senior (2019-2020) but never got around to posting… but here we are! currently a college freshman at northeastern university in …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Hannah Wallenfels

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *