Kỳ quan: Sinh viên Mỹ xây một nhà thờ nhỏ lạ lùng nhất trần gian. Cho người Tin Lành rước lễ tại Đức

Kỳ quan: Sinh viên Mỹ xây một nhà thờ nhỏ lạ lùng nhất trần gian. Cho người Tin Lành rước lễ tại Đức


, , #Kỳ #quan #Sinh #viên #Mỹ #xây #một #nhà #thờ #nhỏ #lạ #lùng #nhất #trần #gian #Cho #người #Tin #Lành #rước #lễ #tại #Đức

Timecode 00:00 Đài Hiệu 00:20 Giới thiệu chương trình 00:45 Kỳ quan: Sinh viên Công Giáo Michigan xây một nhà thờ nhỏ lạ lùng nhất trần gian 03:00 Một số …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Cộng đồng khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/cong-dong

VietCatholicNews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *