Mr. Cid Reads: "Chopsticks" by Jon Berkeley

Mr. Cid Reads: "Chopsticks" by Jon Berkeley


13 , nan , #Cid #Reads #quotChopsticksquot #Jon #Berkeley
Mr. Cid Reads: "Chopsticks" by Jon Berkeley
Hey Kids! Here’s another really fun read-aloud by Mr. Cid about a little mouse who befriends an old wood-carver and a magical dragon while living on Hong Kong Harbour. Gung Hay Fat Choy!!

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.