[Mr. Ly Haw] ថ្នាំល្វីងទើបខ្លាំង/ Bitter Medicine ជីវិត ជោគជ័យ

[Mr. Ly Haw] ថ្នាំល្វីងទើបខ្លាំង/ Bitter Medicine ជីវិត ជោគជ័យ


, , #Haw #ថនលវងទបខលង #Bitter #Medicine #ជវត #ជគជយ
[Mr. Ly Haw] ថ្នាំល្វីងទើបខ្លាំង/ Bitter Medicine ជីវិត ជោគជ័យ
លោកគ្រូ លី ហាវ : ថ្នាំល្វីងទើបជាថ្នាំខ្លាំងមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល Mr. Ly Haw នាយកសាលា Ideally International school …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Du lịch khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/du-lich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.