MVRT Racial Equity Workshop w/ UC Berkeley Bias Busters

MVRT Racial Equity Workshop w/ UC Berkeley Bias Busters


, , #MVRT #Racial #Equity #Workshop #Berkeley #Bias #Busters
MVRT Racial Equity Workshop w/ UC Berkeley Bias Busters
MVRT’s second equity workshop in a series of workshops for greater team inclusivity for STEM. Learn more at mvrt.com.

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.