Nobel Lecture: Reinhard Genzel, Nobel Prize in Physics 2020

Nobel Lecture: Reinhard Genzel, Nobel Prize in Physics 2020


3311 , 4.96 , #Nobel #Lecture #Reinhard #Genzel #Nobel #Prize #Physics
Nobel Lecture: Reinhard Genzel, Nobel Prize in Physics 2020
A Forty Year Journey
Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and University of California, Berkeley, USA

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.