Pháp thoại Thế nào là Thiện Tri Thức? (Kinh Hiền Nhân) – Thầy Thích Tâm Nguyên | Phật Giáo Việt Nam

Pháp thoại Thế nào là Thiện Tri Thức? (Kinh Hiền Nhân) – Thầy Thích Tâm Nguyên | Phật Giáo Việt Nam


, , #Pháp #thoại #Thế #nào #là #Thiện #Tri #Thức #Kinh #Hiền #Nhân #Thầy #Thích #Tâm #Nguyên #Phật #Giáo #Việt #Nam
Pháp thoại Thế nào là Thiện Tri Thức? (Kinh Hiền Nhân) - Thầy Thích Tâm Nguyên | Phật Giáo Việt Nam
Chúng sinh đời sau muốn tu hành phải hết lòng cúng dường phụng sự gần gũi người thiện tri thức của mình. Ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn nhớ …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Tin tức khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/tin-tuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.