Robert Sternberg || Adaptive Intelligence

Robert Sternberg || Adaptive Intelligence


, , #Robert #Sternberg #Adaptive #Intelligence
Robert Sternberg || Adaptive Intelligence
Today it’s great to have Robert Sternberg on the podcast. Robert is a psychology professor at Cornell University. Among his major contributions to psychology …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.