Sai lầm lớn nhất của con người – Vô thường, Khổ , Vô ngã – HT. Viên Minh

Sai lầm lớn nhất của con người – Vô thường, Khổ , Vô ngã – HT. Viên Minh


1545 , 4.87 , #Sai #lầm #lớn #nhất #của #con #người #Vô #thường #Khổ #Vô #ngã #Viên #Minh
Sai lầm lớn nhất của con người  - Vô thường,  Khổ ,  Vô ngã - HT. Viên Minh
Sai lầm lớn nhất của con người – Vô thường, Khổ , Vô ngã
Tác giả: Thầy Viên Minh
Giọng đọc: Hiếu Chơn

1. Sai lầm lớn nhất của con người
– Như Tuệ trích ghi chép từ Pháp Thoại: “Pháp nơi mỗi người – Trọn vẹn với thực tại” – Những bài Pháp ngắn ở Sydney/2013 của Thầy Viên Minh

2. Vô thường – Khổ – Vô ngã
Ghi chép: Pháp Thuận – Khoá giảng thứ 11 – Buổi 6

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Thủ tục du học khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/thu-tuc-du-hoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.