Skin Tone Drawing Process | Timelapse

Skin Tone Drawing Process | Timelapse


74 , 5.00 , #Skin #Tone #Drawing #Process #Timelapse
Skin Tone Drawing Process | Timelapse
𝙈𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡𝙨 𝙐𝙨𝙚𝙙:
• Vellum Board
• Diamant charcoal pencil
• Berkeley charcoal powder
• Staedtler black (8B)
• Round brush
• Makeup brush
• Kneadable eraser
• Electric eraser
• Mono zero eraser
• Inkless Marker
• Inkless ballpen

𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗺𝗲 𝗼𝗻:

𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲:

#portraitdrawing #realisticdrawing #drawingtimelapse #art #draw #artistyoutuber #drawingyoutuber #drawing #charcoaldrawing #graphitedrawing #artist #arte #guhitpinas #guhit #artistph

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.