Tại sao Chúa vẫn yên lặng? (2) – Mục Sư Đặng Ngọc Báu – Chúa Nhật 28/02/21

Tại sao Chúa vẫn yên lặng? (2) – Mục Sư Đặng Ngọc Báu – Chúa Nhật 28/02/21


45 , 5.00 , #Tại #sao #Chúa #vẫn #yên #lặng #Mục #Sư #Đặng #Ngọc #Báu #Chúa #Nhật

Tại sao Chúa vẫn yên lặng? (2)
Thánh Thi 102:1-7

Hội Thánh Giám Lý Garden Grove
Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Xin vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận những gì bạn thích hoặc nghĩ rằng chúng tôi có thể cải thiện.

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đời sống khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/doi-song

Hội Thánh Giám Lý Garden Grove

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *