Tết 2021 Phật Tử tuyệt đối không được tin những điều này kẻo rước họa vào thân – Thầy Thích Pháp Hòa

Tết 2021 Phật Tử tuyệt đối không được tin những điều này kẻo rước họa vào thân – Thầy Thích Pháp Hòa


229143 , 4.44 , #Tết #Phật #Tử #tuyệt #đối #không #được #tin #những #điều #này #kẻo #rước #họa #vào #thân #Thầy #Thích #Pháp #Hòa
Tết 2021 Phật Tử tuyệt đối không được tin những điều này kẻo rước họa vào thân - Thầy Thích Pháp Hòa
Kênh Youtube HỌC PHẬT BƯỚC ĐẦU đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa bao gồm Pháp Thoại, Vấn Đáp, Tiktok Tổng Hợp,…

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

Học Phật Bước Đầu

22 bình luận trong “Tết 2021 Phật Tử tuyệt đối không được tin những điều này kẻo rước họa vào thân – Thầy Thích Pháp Hòa

 1. Wvdwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvdwvđwvđwvđwvđwvdwvđwvđwvwvdwvđwvđwvđwvdwvđwvdwvđwvdwvdwvđwvđwvdwvđwđwvđwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvwvđwvđwvdwvdwvdwvdwvđwvdwvdwvđwvđwvdwvdwvđwvdwvdwvđwvđwvdwvdwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvđwvdwvdwvdwvđwvđwvdwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvwvdwvdwvdwvđwvđwvdwvđwvdwvwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvđwvwvđwvdwvdwvdwvdwvđwvđwvdwvdwvdwvđwvdwvđwvdwvdwvđwvdwvdwvđwvđwvdwvdwvđwvđwvđwvdwvđwvdwvdwvđwvdwvđwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvđwvdwvdwvdwvđwvdwvdwvđwvdwvđwvđwvdwvdwvđwvdwvđwvđwvdwvđwvđwvdwvđwvđwvdwvdwvđwvdwvđwvwvdwvđwvđwvđwvđwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvđwvwvdwvđwvđwvđwvdwvđwbđwvdwvđwvđwvđwvđwvđwvdwvdwvđwvđwvwvdwvdwvdwvđwvdwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvđwvđwvdwvđwvdwvđwvđwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvdwvđwvđwdwvđwvdwvđwbwvđwvdwvdwvdwvdwvđwvđwvđwvdwbđwvdwvdwvđwdbwvdwvđwvdwvwvđwvdwbdwdwvdwbdwvđwvdwvđwvđwbdwbđwvđwvđwvđwvdwbdwbđwbđwvđwbdwvdwbdwvđwvdwvđwvđwvđwbđwbwvđwvđwva0p

 2. 👍 cung han chi vô beo thây boi🤣 bac si sua se thây boi..toan noi lao voi tiên👍 đanh vao tâm ly nguoi🤣 đac biêt toan nguoi so chêt thôi. H.nhug chi co đuc tin🙏

 3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Con xin thành kính tri ân công đức của quý thầy
  Con kính cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho quý thầy nhiều sức khỏe
  Những lời pháp thoại của quý thầy, trao truyền cho chúng sinh của chúng con, thật dễ hiểu, gần gũi. Con cảm ơn quý thầy nhiều .nghe được lời thầy dạy con vô cùng ấn tâm .và tin sâu nhân quả
  Nam Mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nguyện đem công đức con có được hạnh hồi hướng tất cả pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo
  Nam Mô A Di Đà Phật

 4. Thầy nói nghe dễ hiểu ,con cảm ơn Thầy ạ!Con là ng bình thường ,con nghe thầy giảng con thấy dễ hiểu cố gắng sống tốt với những ng xung quanh,giảm bớt tham sân si dc chút nào hay chút ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *