Thánh Lễ Thứ Tư 03/02/21 – Tuần Thứ IV Thường Niên Năm B

Thánh Lễ Thứ Tư 03/02/21 – Tuần Thứ IV Thường Niên Năm B


, , #Thánh #Lễ #Thứ #Tư #Tuần #Thứ #Thường #Niên #Năm

Các Thánh Lễ trực tuyến mỗi ngày 1. Thứ Hai – Thứ Bẩy 6:30 AM Thứ Sáu 6:45 PM Chầu Thánh Thể 2. Thánh Lễ ngày Chúa Nhật: 8:30 AM Xin vào trang nhà …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Sức khỏe khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/suc-khoe

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *