Tony | Cuộc Thi Đồ Chơi Nhảy Xa – Đại Chiến Ninjago

Tony | Cuộc Thi Đồ Chơi Nhảy Xa – Đại Chiến Ninjago


, , #Tony #Cuộc #Thi #Đồ #Chơi #Nhảy #Đại #Chiến #Ninjago

Một nội dung về trò chơi, lần này chúng mình sẽ dùng sức lăn của con quay Ninjago để tạo thành 1 cuộc thi nhảy xa, mỗi vị trí rơi xuống của con quay sau khi …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Cẩm nang du học khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/category/cam-nang-du-hoc

Tony TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *