Workshop 4: Góc nhìn về Dược lâm sàng

Workshop 4: Góc nhìn về Dược lâm sàng


, , #Workshop #Góc #nhìn #về #Dược #lâm #sàng

Workshop 4: Góc nhìn về Dược lâm sàng Buổi workshop chia sẻ về góc nhìn Dược lâm sàng đã kết thúc với thật nhiều góc nhìn và kinh nghiệm hữu ích cho …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Cộng đồng khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/cong-dong

Go Global Class

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *